Door de VvE beheerder werden wij verzocht een offerte uit te brengen voor het vervangen van het bestaande dakbedekkingspakket, waarbij de isolatiewaarde aanzienlijk verhoogd moest worden en de ondergrond geschikt moest worden gemaakt voor het aanbrengen van zonnepanelen.

Via onze partner binnen Natura Daken+, Wattco, hebben wij tevens het aanbrengen van de gewenste zonnepanelen aan mogen bieden. Het grote voordeel voor de opdrachtgevers waren de logistieke voordelen en de gecombineerde garantie tijdens deze samenwerking.

Aan Wattco hebben wij een goede partner in deze samenwerking. Direct na gereedkomen van de dakwerkzaamheden werden de panelen aangebracht, waarbij de kwaliteit van het dakbedekkingssysteem geen moment in gevaar is geweest.